Τεχνικές Προδιαγραφές

Προστατεύω…DASH τα ΔΑΣΗ!
 
  Στην DASH προσέχουμε το διαταραγμένο περιβάλλον και προσπαθούμε να συμβάλουμε στην Οικολογική Δόμηση. Για ορισμένα δομικά υλικά, μεταξύ των οποίων και τα Έπιπλα Κουζίνας, παρέχεται σήμερα κάποιο είδος οικολογικής σήμανσης, η οποία δίνει στον καταναλωτή ορισμένα εχέγγυα για την περιβαλλοντική φερεγγυότητα του προϊόντος. Η σήμανση αυτή μπορεί να παρέχεται είτε από εθνικούς και διακρατικούς φορείς, είτε και από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς. Ο αποκλειστικός μας προμηθευτής, η Nobilia, έχει πιστοποιηθεί απο την Deutsche Guetegemeinschaft Moebel e.V. ότι τα Προγράμματα Επίπλων Κουζίνας 2007 και 2008 πλήρουν τις προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 430/1-2 και της έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας RAL. Η εξέταση επιτήρησης περιλαμβάνει:
 • Απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και υγείας.
 • Επιλογή υλικών/επιφανειών/στατική και δυναμική επιβάρυνση/Διάρκεια συμπεριφοράς/επεξεργασία.
 • Νομικές προδιαγραφές (π.χ. απαγορευτικά χημικών ουσιών)Το ξύλο είναι η πιο σημαντική ανανεώσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό. Απαιτεί μικρή σχετικά επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθεί και γι’ αυτό η παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά καθαρή και απαιτεί λίγη ενέργεια. Η επιλογή όμως του ξύλου ως δομικού υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη της και ορισμένες ακόμη παραμέτρους που είναι καθοριστικές προκειμένου να μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το ξύλο ως πραγματικά «οικολογικό» υλικό. Οι παράμετροι αυτοί είναι:
  • Η προέλευση της ξυλείας και ο τρόπος διαχείρισης των δασών.
  • Η επεξεργασία του ξύλου και ιδιαίτερα η χρήση ή μη συντηρητικών.
  • Η ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά.
Έτσι σήμερα, εκατοντάδες δασικές περιοχές σε δεκάδες χώρες, με έκταση εκατομμυρίων στρεμμάτων, είναι πιστοποιημένες από το FSC (Forest Stewardship Council), παρέχοντας μία εναλλακτική λύση σε όσους επιθυμούν να αποφύγουν τη χρήση ξυλείας που δε συμβαδίζει με τις ανάγκες μιας ορθολογικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Όλοι οι προμηθευτές πρώτων υλών, ημιέτοιμων αλλά και έτοιμων προϊόντων ξυλείας της Nobilia είναι πιστοποιημένες για χρήση ξυλείας παραγώμενης μόνο μέσα σε εκτάσεις FSC. Δυστυχώς, η Ελλάδα παρουσιάζει και στον τομέα αυτό τη συνήθη υστέρηση, αν και η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει, ιδιαίτερα αν το απαιτήσουν οι καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα έχουν περιορισμένες επιλογές.Η DASH χρησιμοποιεί για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης κουζίνας προϊόντα ξύλου όπως μοριοσανίδες (νοβοπάν), ινοσανίδες (MDF) και μελαμίνες, με σχεδόν μηδενικές εκπομπές φορμαλδεΰδης (μοριοσανίδες και ινοσανίδες κλάσης Ε1), ενώ όλα τα πορτάκια των μοντέλων της DASH καλύπτονται με διαφόρων τύπων μεμβράνες πολυαιθυλενίου και όχι PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο). Επίσης για δύο προγράμματα κουζίνων χρησιμοποιούνται οικολογικές λάκες για την βαφή της πόρτας.   Επιλέγω…DASH: λειτουργικότητα που απελευθερώνει, γερμανική ποιότητα που διαρκεί!  
Πίσω απο κάθε μας πράξη κρύβεται ένα όραμα. Στην DASH φροντίζουμε να διατηρούμε πάντα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, σε σχέση τόσο με τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα μας και τις συνθήκες παραγωγής τους, όσο και με τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων μας και την επίδραση των εγκαταστάσεων μας στο περιβάλλον. Προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο, η DASH και οι συνεργάτες της, εφαρμόζουμε τα εξής συστήματα:
 • Η LGA QuallTest GmbH (Τμήμα εξέτασης και πιστοποίησης ασφάλειας συσκευών), διαπιστευμένη από την ZLS και κατά το GSG (Νόμος ασφάλειας συσκευών) κρατικά αναγνωρισμένο τμήμα, απένημε στους συνεργάτες της DASH την άδεια χρήσης των συσκευών για το πρόγραμμα επίπλων κουζίνας με το GS για ελεγμένη ασφάλεια.
 • Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης Quality Management Systems ότι οι συνεργάτες της DASH εισήγαγαν και χρησιμοποιούν Quality Management System βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 9001:2000, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων, παραγωγής και αποστολής κουζινών.
 • Η LGA lnterCert GmbH (εταιρεία πιστοποίησης) βεβαιώνει ως διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο τμήμα πιστοποίησης environmental management system ότι οι συνεργάτες της DASH εισήγαγαν και χρησιμοποιούν environmental management system βάση των προδιαγραφών του DIN EN ISO 14001:2005, στα τμήματα σχεδίου, πωλήσεων, παραγωγής και αποστολής κουζινών που εισήγαγε και χρησιμοποιεί.
 • Η LGA – QualiTest GmbH απένημε, μετά από επιτυχημένη αποπεράτωση εξέτασης από το ινστιτούτο εξέτασης επίπλων ύπο συγκεκριμένων προϋποθέσεων, στους συνεργάτες της DASH το δικαίωμα χρήσης του σήματος GS.
Επίσης, οι συνεργάτες της DASH κατέχουν το προστατευόμενο σήμα κατατεθέν ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ αναγνωρισμένο από το RAL (Γερμανικό ινστιτούτο για εξασφάλιση ποιότητας) συνδεδεμένο με την ένδειξη «Χρυσό Μ». Σήμα ποιότητας RAL: Προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 430/1-2. Η εξέταση επιτήρησης περιλαμβάνει:
 • Απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και υγείας
 • Επιλογή υλικών/επιφανειών/στατική και δυναμική επιβάρυνση/Διάρκεια συμπεριφοράς/επεξεργασία
 • Νομικές προδιαγραφές (π.χ. απαγορευτικά χημικών ουσιών
      Νobilia: ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής επίπλων κουζίνας στην Ευρώπη

Nobilia: test ελέγχου ποιότητας

PEFC: Επικύρωση πιστοποιητικών προγραμμάτων προστασίας των δασών

Nolte: περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας

Design Variations

 • 550

   

  ALBA 550
 • 679

   

  ALBA 679
 • 522

   

  ARTE 522
 • 543

  ARTE 543
 • 397

   

  CASTELLO 397
 • 881

   

  CHALET 881
 • 883

   

  CHALET 883
 • 618

   

  LUCA 618
 • 424

   

  FLAIR 424
 • 471

   

  AVIANO 471
 • 929

  COTTAGE 929
 • 936

  COTTAGE 936
 • 333

  DUO 333
 • 807

  FEEL 807
 • 809

  FEEL 809
 • 810

  FEEL 810
 • 813

  FEEL 813
 • 815

  FEEL 815
 • 460

  FOCUS 460
 • 462

  FOCUS 462
 • 465

  FOCUS 465
 • 467

  FOCUS 467
 • 469

  FOCUS 469
 • 841

  GLOSS 841
 • 852

  GLOSS 852
 • 863

  GLOSS 863
 • 870

  GLOSS 870
 • 411

  LASER 411
 • 413

  LASER 413
 • 415

  LASER 415
 • 418

  LASER 418
 • 480

  LASER PLUS 480
 • 484

  LASER PLUS 484
 • 814

  LUX 814
 • 816

  LUX 816
 • 828

  LUX 828
 • 838

  LUX 838
 • 854

  NOVA 854
 • 856

  NOVA 856
 • 859

  NOVA 859
 • 506

  PIA 506
 • 530

  PIA 530
 • 539

  PIA 539
 • 603

  PIA 603
 • 638

  PIA 638
 • 672

  PIA 672
 • 641

  PRIMO 641
 • 642

  PRIMO 642
 • 671

  PRIMO 671
 • 702

  PRIMO 702
 • 704

  PRIMO 704
 • 736

  PRIMO 736
 • 754

  PRIMO 754
 • 755

  PRIMO 755
 • 834

  PURA 834
 • 836

  PURA 836
 • 374

  RIO 374
 • 664

  RIO 664
 • 666

  RIO 666
 • 683

  RIO 683
 • 689

  RIO 689
 • 698

  RIO 698
 • 699

  RIO 699
 • 404

  SENSO 404
 • 408

  SENSO 408
 • 206

  SPEED 206
 • 212

  SPEED 212
 • 239

  SPEED 239
 • 243

  SPEED 243
 • 250

  SPEED 250
 • 256

  SPEED 256
 • 262

  SPEED 262
 • 271

  SPEED 271
 • 282

  SPEED 282
 • 951

  VETRA 951
 • 953

  VETRA 953
 • 660

  XENO 660
 • 670

  XENO 670
 • Bicolor_5MN_100_145

  BICOLOR 5MN
 • Bicolor_5WA_100_145

  BICOLOR 5WA
 • Bicolor_5WN_100_145

  BICOLOR 5WN
 • Bicolor_5WR_100_145

  BICOLOR 5WR
 • Bicolor_5WS_100_145

  BICOLOR 5WS
 • Color_Line_11W_Weiss_100_145

  COLOUR LINE 11W
 • High_Wood_51W_Africa_100_145

  HIGH WOOD 51W
 • Manhattan_49N_Italienischer_100_145

  MANHATTAN 49N
 • Manhattan_49S_Savannen_Akaz_100_145

  MANHATTAN 49S
 • Manhattan_491_Altweiss_100_145

  MANHATTAN 491
 • Solid_570_100_145

  SOLID 570
 • Star_27W_Weiss_100_145

  STAR 27W
 • Uni_Plus_14M_Magnolia_100_145

  UNI PLUS 14M
 • Uni_Plus_14S_SavannenAkazie_100_145

  UNI PLUS 14S
 • 046

  046
 • 048

  048
 • 066

  066
 • 071

  071
 • 075

  075
 • 088

  088
 • 096

  096
 • 103

  103
 • 106

  106
 • 110

  110
 • 113

  113
 • 115

  115
 • 117

  117
 • 119

  119
 • 120

  120
 • 121

  121
 • 122

  122
 • 123

  123
 • 125

  125
 • 128

  128
 • 130

  130
 • 134

  134
 • 135

  135
 • 136

  136
 • 139

  139
 • 146

  146
 • 157

  157
 • 158

  158
 • 161

  161
 • 164

  164
 • 186

  186
 • 189

  189
 • 192

  192
 • 195

  195
 • 200

  200
 • 204

  204
 • 210

  210
 • 215

  215
 • 219

  219
 • 220

  220
 • 222

  222
 • 225

  225
 • 226

  226
 • 227

  227
 • 229

  229
 • 233

  233
 • 013

  013
 • 038

  038
 • 039

  039
 • 041

  041
 • 042

  042
 • 043

  043
 • 044

  044
 • 056

  056
 • 060

  060
 • 062

  062
 • 067

  067
 • 069

  069
 • 087

  087
 • 097

  097
 • 098

  098
 •  

  124

  124
 • 186

  186
 • 197

  197
 • 198

  198
 • 201213

  201
 • 211

  211
 • 213

  213
 • 214

  214
 • 217

  217
 • 218

  218
 • 220

  220
 • 221

  221
 • 224

  224
 • 236

  236
 • 237

  237
 • 238

  238
 • 246

  246
 • 264

  264
 • 269

  269
 • 300

  300
 • 310

  310
 • 350

  350
 • 369

  369
 • 370

  370
 • 401

  401
 • 430

  430
 • 510

  510
 • 520

  520
 • 547

  547
 • 549

  549
 • 558

  558
 • 560-2

  560
 • 567

  567
 • 568

  568
 • 580

  580
 • 614

  614
 • 677

  677
 • 705

  705
 • 722

  722
 • 723

  723
 • 740

  740
 • 742

  742
 • 760

  760
 • 799

  799
 • 801

  801
 • 803

  803
 • 810

  810
 • 840

  840
 • 900

  900
 • 930

  930
 • Τμημα Εξυπηρετησης Πελατων
  Χρυσηίδος 101
  Ίλιον, Αθήνα, 131 21

  Τ: (+30) 210 2615366
  customerservice@dash.com.gr
 • ΕΠΙΠΛA ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Γερμανία


 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ
  ΔΙΑΝΟΜΗ
  Μάνδρα, Αττική
  Κορωπί, Αττική

 • Follow us
 • ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  Εκτός από την ποιότητα των επίπλων κουζίνας μας, εξασφαλίζουμε και τις καλύτερες τιμές.
  Επισκεφθείτε μας και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας σε όλα τα προϊόντα μας αλλά κυρίως
  μεγάλες προσφορές στα έπιπλα κουζίνας.
  Απευθυνθείτε στον κατάλληλο σύμβουλο πωλήσεων της DASH για να αποκτήσετε
  τα έπιπλα κουζίνας που πάντοτε επιθυμούσατε.
UA-27975680-2